kutluhann

A blog about code..

Vue.js 16 Ağustos 2019

Vuex'de getters, mutations, actions kullanımı

Vuex nasıl kullanılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?

Vuex'de getters, mutations, actions kullanımı

Vuex Nedir?

Vue için state management sistemidir.

Kurulum

Yarn

yarn add vuex

Npm

npm i vuex

Kurduktan sonra store diye bir klasör oluşturup içine store.js diye bir dosya oluşturuyoruz.

Daha detaylı bilgi için dökümantasyonundan bakabilirsiniz.

Vuex store'unun yapısı

  • State
    • Her türden veriyi tutabilen bir objedir.
  • Getters
  • Mutations
  • Actions

Favicon bu işte!
Favicon bu işte!

Hey

<nuxt-link to="/ikinci-yazi">
  Hey
</nuxt-link>